پادکست چیست و چند نوع پادکست وجود دارد؟

. چگونه داستان کوتاه صوتی جزء ملموس ترین ابزارات پختگی و سرگرمی در عصر  آهن و  اینترنت شده است؟ در عصر حاضر بهترین چیزی که در اسرع وقت  میتواند ما را سرگرم  یا تحت تآثیر  قرار  دهد شنیدن  محتوای صوتی ست؛  چه لذت بخش خواهد بود اگر این محتوا داستان یا قصه ای جذاب باشد که با صدای گوینده ای خوش صدا وبا سبک وسیاقی متفاوت روایت شود.  داستان  کوتاه صوتی  در این مجال  به  قالب  پادکست تبدیل شده تاهرچه بیشتر دلنشین وشنیدنی باشد. «پادکست» یا همان محتوای صوتی غیر ریتمیک ( البته در اینجا  ریتمیک، به معنی عدم  ترانه خوانی ست؛ چه بسا  شعر خوانی  و  یا هر محتوایی با ریتم مخصوص میتواند پادکست باشد) چند سالی ست جای خود را در جهان به شکل پررنگی پر کرده،و درایران نیز پادکستر های متعددی تولیداین نوع محتوارا باذائقه مخاطبین همسو کرده وتوانستند برای انواع شنوندگان با نیازهای مختلف پادکست تولید کنند.

پادکست هاانواع مختلف وشکل وقالب متعددی دارند که سعی میشود درهرمحتوا بنابه موضوع مرتبط باآن گوینده وصداپیشه ای خوش صدا  در مورد  آن موضوع  سخن وری کند؛  بطور کل پادکست ها را میتوان در انواع

. پادکست انگیزشی

. پادکست تجاری

. پادکست خبری

. پادکست داستانی

. پادکست آموزشی

. پادکست های گفتگومحور که میتواند کمی ازهمه راشامل شود

ماهیت و محتوای تمام پادکست ها معمولآ شامل مسائل ادبی، فرهنگی، هنری، نمایشی، داستانی، وقایع روز و حتی دلنوشته و یا  بسیاری موضوعات دیگر  میشود؛ پادکست داستانی یکی از جذابترین و دلنشین ترین ترین پادکست هاست  که با تلفیق انواع داستان و روایت کوتاه صوتی  با موزیک  و قالب روایتی خاص بشکل  پادکست های شنیدنی  تبدیل  شده است. گروه هنری ماهتیسا (نام پیشین مجموعه دیجیمون)  از  زمان آغاز فعالیت خود با رویکر تولیدپادکست های ادبی و داستانی پا در عرصه تولید محتوا گذاشته که تا به امروز باتولید بیش از 130 داستان کوتاه صوتی  در قالب پادکست های داستانی  و ادبی برگرفته  از داستانهای فاخر پارسی و نیز ادبیات برگزیده جهان گوش بسیاری ازپادکست طلبان را با این محتوا آشنا کرده. در زیر چند نمونه از این تولیدات را  با صدای گویندگان نام آشنا میشنوید،گروه دیجیمون مفتخر خواهد بود که پس از شنیدن این آثار نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید